نظامیان آل سعود مناطق شیعه نشین عربستان را محاصره کردند

n00451974-bنظامیان آل سعود در پی جنایت امروز این رژیم در به شهادت رساندن شیخ نمر باقرالنمر روحانی برجسته شیعی، منطقه شیعه نشین در شرق عربستان را به محاصره خود درآوردند و برای سرکوب هرگونه تظاهرات و اعتراضات احتمالی به حال آماده باش درآمدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شبکه النباء از استقرار گسترده نظامیان و نیروهای امنیتی آل سعود در مرزهای القطیف و العوامیه که مناطق شیعه نشین عربستان به شمار می‌روند، خبر داد.

وزارت داخله آل سعود امروز در بیانیه‌ای، از اعدام چهار نفر از شخصیتهای شیعی‌ عربستان و در راس آنها شیخ نمر باقر النمر خبر داد.

حکم اعدام شیخ نمر به همراه ۴۶ تن دیگر که اغلب آنها آزادی خواه بودند و تاکید بر دموکراسی داشتند در ۱۲ منطقه در عربستان اجرا شده است.

استقرار گسترده نیروهای امنیتی و نظامی آل سعود در مرزهای القطیف و العوامیه از وحشت زایدالوصف این رژیم از واکنش‌های مردمی به جنایت رژیم در به شهادت رساندن شیخ نمر باقر النمر و سه مبارز شیعی به نام‌های علی سعید الربح، محمد علی عبد الکریم الصویلم و محمد فیصل محمد الشیوخ حکایت می‌کند.