نتایج سفر هیات عالی رتبه افغانستان به اسلام آباد

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستانهیات عالی رتبه جمهوری اسلامی افغانستان، به ریاست صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی، روز پنجشنبه (۲۲ اسد) به هدف بحث و گفتگو با رهبری حکومت پاکستان، به اسلام آباد سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این هیات با محمد نواز شریف صدر اعظم و سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم و همچنان با مقامات ارشد ملکی و نظامی پاکستان، به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

صلاح ربانی وزیر امور خارجه کشورمان به وضاحت به جانب پاکستان گفته که تشدید حملات تروریستی در افغانستان از داخل پاکستان سازماندهی می شود باعث کشتار مردم بی گناه افغانستان در کابل و سایر شهر ها شده است.

وی گفت: این مسئله نقطه عطفی را در تغییر اذهان مردم و دولت افغانستان ایجاد و ضرورت به اقدامات جدی و عملی جمهوری پاکستان، برای مهار کردن آن را بیشتر ساخته است.

در این دیدار ها، هیات افغانستان تأکید کرد که تروریسم خطر جدی برای منطقه و جهان و مخصوصاً برای هردو کشور می باشد و برنامه عملی برای مبارزه با آن، طرح هشت فقره دولت جمهوری اسلامی افغانستان، می تواند محور این برنامه در مبارزه جدی با تروریسم باشد.

در جریان گفتگوها هر دو طرف تأکید کردند که روی گزینه ها و اقدامات مطرح شده، مشوره های بیشتری انجام داده و برای عملی شدن آن به موقع اقدامات جدی را روی دست گیرند.

هیات افغانستان تأکید کرد که هدف اصلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تأمین امنیت و مصئونیت شهروندان کشور است و دریچه گفتگو برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار بحیث یک اصل اسلامی با آن هایی که به ارزش های اسلامی و انسانی باور دارند باز بوده و آن را ادامه میدهیم.

دولت افغانستان مصمم است تا با آن هایی که دست به کشتار مردم بی گناه افغانستان می زنند، بر اساس خواست مردم افغانستان و در روشنایی قوانین جاری کشور برخورد قاطع و جدی صورت گیرد.

سفر هیات افغانستان به پاکستانی در حالی صورت گرفت که مردم افغانستان با جنایات بیشتر تروریسم بین المللی رو برو بوده و قربانی های بیشتری را متقبل شده اند.