ناکام بودن سازمان ملل در حل مشکلات افغانستان

۴ قوس ۱۳۹۵

در حالی که شماری از دانشجویان دانشگاه کابل، مراسمی برای شبیه سازی ملل متحد راه اندازی کرده بودند، شماری از کارشناسان معتقدند که سازمان ملل متحد در حل مشکلات افغانستان به ویژه پروسه صلح ناکام بوده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست شبیه سازی سازمان ملل، امروز (4قوس) از سوی دانشجویان دانشگاه کابل در این دانشگاه راه اندازی شد.

این نشست با صحبت هایی نیز همراه بود که سخنگویان بیشتر به ناکارایی و ناکامی سازمان ملل متحد در پیشبرد برنامه های اساسی اش در افغانستان تاکید کردند.

امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی؛ از کارکرد شورای امنیت سازمان ملل در افغانستان انتقاد کرده و نقش این سازمان را در پروسه صلح کشور زیر سوال برد.

به گفته وی، سرنوشت جهان به دست ۵ کشور وتو کننده در شورای امنیت سازمان ملل است که بیشتر جنگ های سالهای اخیر نیز به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از سوی همین کشورها مدیریت و تمویل شده و می شود.

صالح افزود که اگر یک کشور در جنگی شرکت داشته باشد و تصویب شورای امنیت به سودش نباشد، آن تصویب را وتو کرده و از عملی شدن تصمیم جلوگیری می کند.

وی با اشاره به دوره حکومت حامد کرزی اظهار داشت که رئیس جمهور کرزی از ابتدای حکومتش به ساختارهای موازی با حکومت شکایت داشت و این ساختارها از سوی کشورهای کمک کننده و سازمان ملل متحد ایجاد شده بودند.

به اعتقاد رئیس پیشین امنیت ملی، حکومت در زمان حامد کرزی یک حکومت انجویی بود و بخش عمده ای از کمک ها نیز از طرف همین انجوهای خارجی مصرف می شد و دولت در آن اختیار نداشت.

هرچند امرالله صالح تصریح کرد که در دوره فعلی، شکل کمکها و منابع مصرف آن تغییر کرده است؛ اما با آنهم سازمان ملل متحد در آوردن صلح و بازسازی ناکام بوده؛ اما در بخش های مشروعیت بخشیدن به مداخله نظامی و مشروعیت بخشیدن دولتی کامیاب بوده است.

وی با اشاره به قطعنامه 1373 سازمان ملل تاکید کرد که اگر بند «کشوری که اتباع آن مستقیم و یا غیرمستقیم با تروریزم ارتباط داشته باشد؛ باید مورد بازپرس قرار گیرد» تطبیق می شد، امروز پاکستان با رویکردش در قبال تروریزم؛ با سرنوشت تلخی روبرو می شد.

صالح اظهار داشت که از دست رفتن منافع شماری از قدرت های جهان، مانع تطبیق این قطعنامه از سوی سازمان ملل متحد شده است که خود کارایی این سازمان را زیر سوال می برد.

در عین حال، مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات در این مراسم اظهار داشت که سازمان ملل باید به تمام کشورها نگاه مناسب داشته باشد؛ اما این کار تا حال از سوی این سازمان صورت نگرفته است.

به گفته وی، متاسفانه مسوولیت تامین عدالت به کشورهایی داده شده است که خودشان در حال فرصت سازی برای قدرت دارند و در درون کشورها بی عدالتی وجود دارد.

ترشتوال گفت :«کسانی که می خواهند درس عدالت بدهند، باید رفتارشان عادلانه باشد بر اصل انسانیت استوار باشد.»

وی نیز تاکید کرد که سازمان ملل در تامین صلح در افغانستان ناکام بوده است.

گفتنی است که صلح در افغانستان به آرزویی دست نیافتنی برای مردم کشور تبدیل شده و تا حال تلاش های صورت گرفته برای رسیدن به این امر، از سوی پاکستان بی نتیجه مانده است.

امرالله صالح

ترشتوال

سازمان ملل متحد

صلح

ناکام


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.