بیش از 350 معتاد به مواد مخدر به کمپ فنیکس منتقل شدند

۶ جدی ۱۳۹۴

معتادمقامات در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت صحت عامه و نیروهای پولیس بیش از ۳۵۰ تن از افراد معتاد به مواد مخدر را از زیر پل سوخته و کوته سنگی جمع آوری کرده و به کمپ “فینکس” منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمپ فینکس پیشتر از این به عنوان بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای ناتو در کابل استفاده می‌شد، اخیراً به دستور رئیس جمهور غنی به مرکز تداوی معتادین تبدیل شده است.

در اولین روز کمپاین جمع آوری معتادین، بیش از ۳۵۰ معتاد بی سرپناه از ساحه پل سوخته شهر کابل جمع آوری و توسط آمبولانس های وزارت صحت عامه غرض تداوی و فراگیری حرفه به کمپ فنیکس، منتقل شدند.

این کار در هماهنگی با وزارت مبارزه با مواد مخدر، امور داخله و صحت عامه انجام شده و قرار است معتادین در این مرکز جدید تداوی شوند.

فینکس

معتادین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed