مشاور امنیت ملی با سفیر ایران مقیم کابل دیدار کرد

ضمناً مشاور امنیت ملى جمهورى اسلامى افغانستان در مورد ائتلاف ضد تروریسم که به رهبرى دولت شاهى عربستان سعودى ایجاد شده است صحبت نموده افزود: ” دولت جمهورى اسلامى افغانستان پس از غور و بررسى همه جانبه موقف خود را در این خصوص اعلام خواهند داشت.”

اتمر و بهرامیمحمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملى جمهورى اسلامى افغانستان با “محمد رضاء بهرامى” سفیر جمهورى اسلامى ایران مقیم کابل دیدار نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار دو طرف در مورد همکارى هاى اقتصادى و امنیتى میان افغانستان و جمهورى اسلامى ایران بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین در دیدار دو طرف در مورد پیشرفت کار کمیته هاى کارى امنیتى و اقتصادى که از قبل جهت تدوین و ترتیب چارچوب همکاری های دراز مدت امنیتی و اقتصادی دو کشور تعین شده اند؛ صحبت نمودند.

ضمناً مشاور امنیت ملى جمهورى اسلامى افغانستان در مورد ائتلاف ضد تروریسم که به رهبرى دولت شاهى عربستان سعودى ایجاد شده است صحبت نموده افزود: ” دولت جمهورى اسلامى افغانستان پس از غور و بررسى همه جانبه موقف خود را در این خصوص اعلام خواهند داشت.”

از جانب دیگر، آقاى محمد رضاء بهرامى سفیر ایران مقیم کابل از تداوم همکاری کشورش در خصوص تامین امنیت و ګشترش روابط سیاسی و اقتصادى  با افغانستان اطمینان دادند.

Author

About Author