مسئولین امنیتی به مجلس فراخوانده می شود

۴ حمل ۱۳۹۳

اعضای مجلس نمایندگان در نظر دارد که مسئولین امینتی کشور را به منظور پاسخگویی در باره گسترش ناامنی ها به این مجلس فراخواند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شماری از اعضای مجلس در نشست امروزخود در باره نا امنی های اخیر و کشتار افراد ملکی درهتل کابل سرینا ابراز نگرانی کردند و از دولت خواستند که در باره سیاست نرم خود را در برابر طالبان جدی باشد.

نمایندگان مجلس تاکید کردند که مقامات امنیتی باید از ارگان های امنیتی وکشفی و ازمسوولین امنیتی کابل سرینا تحقیق کنند.

  اعضای مجلس به اکثریت آراء تصمیم گرفتند که روز شنبه آينده مسوولین امنیتی را برای پاسخگویی درباره ناامنی ها به مجلس عمومی فرا خواند.

افغانستان

مجلس

ناامنی

نمایندگان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.