لیلام پانزده میلیون دالر برای ثبات پولی

خبرگزاری خاورمیانه

بانک مرکزی افغانستان در ادامه روند سیاست های پولی اش و برای حفظ ثبات ارزش اسعار در بازار، ۱۵ میلیون دالر را به صورت لیلام در اختیار صرافان کشور قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کار امروز (۲۵جدی) از سوی بانک مرکزی افغانستان صورت می گیرد.

در خبرنامه بانک مرکزی آمده است که مبلغ پانزده میلیون دالر از طریق داوطلبی در اختیار صرافان کشور قرار خواهد گرفت.

بر اساس برنامه بانک مرکزی، صرافانی در این داوطلبی می توانند حضور یابند که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً به عنوان تضمین به مدیریت بانک مرکزی در کابل و زون های کشور تحویل داده باشند.

لیلام ارز یکی از سیاست های بانک مرکزی برای تثبیت قیمت و ارزش پول افغانی در برابر دیگر ارزهای خارجی به ویژه دالر است که تا حال ناکام بوده و کارشناسان نیز بارها گفته اند برای ثبات ارزش افغانی، باید سیاست های کارا و عملی روی دست گرفته شود.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.