لیلام پانزده میلیون دالر برای ثبات پولی

۲۵ جدی ۱۳۹۵

بانک مرکزی افغانستان در ادامه روند سیاست های پولی اش و برای حفظ ثبات ارزش اسعار در بازار، 15 میلیون دالر را به صورت لیلام در اختیار صرافان کشور قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کار امروز (25جدی) از سوی بانک مرکزی افغانستان صورت می گیرد.

در خبرنامه بانک مرکزی آمده است که مبلغ پانزده میلیون دالر از طریق داوطلبی در اختیار صرافان کشور قرار خواهد گرفت.

بر اساس برنامه بانک مرکزی، صرافانی در این داوطلبی می توانند حضور یابند که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً به عنوان تضمین به مدیریت بانک مرکزی در کابل و زون های کشور تحویل داده باشند.

لیلام ارز یکی از سیاست های بانک مرکزی برای تثبیت قیمت و ارزش پول افغانی در برابر دیگر ارزهای خارجی به ویژه دالر است که تا حال ناکام بوده و کارشناسان نیز بارها گفته اند برای ثبات ارزش افغانی، باید سیاست های کارا و عملی روی دست گرفته شود.

افغانستان

بانک مرکزی

ثبات پولی

صرافان

لیلام ارز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.