لت و کوب یک مسئول رادیوی محلی توسط پولیس در فراه

۱۱ جدی ۱۳۹۵

ابراهیم پرهار مسئول رادیو عروج در ولایت فراه از سوی پولیس این ولایت لت وکوب شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ابراهیم پرهار میگوید دیروز هنگامی که بسوی رادیو درحرکت بود ازسوی پولیس متوقف گردیده و پس از یک مشاجره لفظی به شدت لت وکوب گردیده است.

آقای پرهار میگوید که پولیس وی را پس از این رویداد به حوزه دوم امنیتی انتقال داده و در آنجا نیز برای بار دوم مورد لت وکوب قرار دادند.

گفتنی است درحال حاضر آقای  پرهار در شفاخانه ولایتی  فراه تحت مداواقراردارد و اصرار میورزد که قضیه اش ازسوی مسوولان بگونه جدی پیگری شود .

مسوولان در ولایت فراه به نماینده کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان در زون غرب کشور تعهد سپرده اند که دراین باره بررسی های جدی می نمایند و عاملان رویداد را باز داشت وبه نهادهای عدلی وقضایی معرفی می نمایند .

با این حال کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان این رویداد و برخورد پولیس فراه با آقای پرهار را به شدت نکوهش کرده است.

این کمیته ازمسوولان ولایتی فراه خواسته است تا دراین باره بررسی های جدی نموده و عاملان رویداد را شناسایی نموده به پنجه قانون بسپارند.

پولیس

خبرنگار

فراه

مسئول رادیو عروج


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.