قوماندان امینه کابل استعفا داد

۹ قوس ۱۳۹۳

قوماندانی امنیه کابل می گوید جنرال ظاهر ظاهر، پس از این به حیث قوماندان امنیه کابل کار نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزای خاورمیانه، حشمت استانکزی، سخنگوی این قوماندانی در صفحه تویتر خود نوشته است: “قوماندان امنیه کابل دیگر به وظیفه اش ادامه نمی دهد.

استانکزی میگوید: جنرال ظاهر در نامه استعفای خود به وزارت داخله تاكید كرده است كه قصد ندارد سمت یا كاری را بپذیرد.

در همین حال، جنرال ظاهر امروز در یک نشست خبری اشاره کرده و گفته است که ممکن امروز آخرین روز کار اش در این سمت باشد.

مقام های وزارت داخله تا هنوز در مورد این که استعفا نامه جنرال ظاهر پذیرفته شده است یا خیر اظهار نظری نکرده اند.

این در حالیست که نا امنی ها در این اواخر در کابل افزایش یافته است.

امنیه

ظاهر ظاهر،

قوماندان،

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.