قرارداد 100 میلیون دالری برای انکشاف سیستم زراعتی

۱۴ قوس ۱۳۹۲

 

قرار دادی به ارزش 100 میلیون دالر برای توسعه وانکشاف سیستم آبیاری زراعتی افغانستان میان بانک انکشاف آسیایی ووزارت مالیه افغانستان چهارشنبه 13 هم قوس در کابل به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه – عمر زاخیل وال وزیر مالیه افغانستان با ابراز شکران از کمک های بانکش انکشاف آسیایی هدف از این کمک را بازسازی دو کانال بزرگ به درازای 178 کیلومتر از دریای آمو وکوکچه به لسوالی های دشت ارچی ولایت قندوز وخواجه غار ولایت تخار خواند.

زاخیل وال میگوید که بیش از 50% جمعیت افغانستان به زراعت وکشاورزی مصروف اند و50% اقتصاد افغانستان به زراعت وابسته است بنابراین کمک در زیرساخت های سکتور زراعت برای اقتصاد افغانستان فوق العاده مهم وحیاتی میباشد.

« با توسعه زراعت، زمینه ایجاد کار بیشتر، زمینه رشد اقتصادی ومصونیت غذایی تامین میشود بنا براین مهمترین سرمایه گذاری درافغانستان روی زراعت است ودر زراعت هم روی سیستم آبیاری میباشد».

غلام فاورق قاضی زاده معین وزارت انرژی وآب میگوید که با تطبیق این پروژه 65 هزار هکتار زمین زراعتی دوباره ابیاری میشوند و13 هزار هکتار دیگر نیز جدیدا زیر آبیاری خواهند آمد.

وی می افزاید« این کمک از مجموع 303 میلیون دالر تعهد شده بانک انکشاف آسیایی در سال 2009 میباشد که مرحله اول پروژه با اعمار 150 کانال در ولایت های بلخ وجوزجان به پایه اکمال رسید، بخش زیر دست مرحله دوم این برنامه است ومرحله سوم پروژه زیر کار است وهنوز دیزاین نشده است».

جوجی تکاشی رییس بانک انکشاف آسیایی میگوید که بانک انکشاف آسیایی در سال 2002 درحدود 3.2 میلیارد دالربرای انکشاف وبازسازی افغانستان متعهد شد ودرکنار این درنشست توکیو نیزبانک انکشاف آسیایی 1.2 میلیارد دالر دیگر را مخصوص بازسازی زیربنایی افغانستان تعهد کرد.

وی اضافه داشت« ما علاوتا 420 میلیون دالر دیگر را دربخش ابیاری وزراعت فراهم کرده ایم، این کمک تنها برای زیرساخت نیست که برای ظرفیت سازی وتقویت نهادی نیز در نظر گرفته شده است واین چیزی است که ما را به انکشاف آبیاری نزدیک میسازد.»

وی از ادامه کمک های بانک انکشاف آسیای خبر داده گفت که بانک انکشاف آسیایی برای مدت درازی درکنار افغانستان خواهد بود به کمک هایش ادامه خواهد داد.

 

 

افغانستان

انکشاف

توسعه

زاخلوال

زراعت

صادرات

کمک

مالیه

واردات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.