فعالیت آزادانه تروریستان در دو سوی مرز

۷ جدی ۱۳۹۴

545b7c6967bbaرهبران حکومت وحدت ملی در دیدار با رئیس ستاد ارتش پاکستان تاکید کردند که تروریستان به صورت آزادانه در دو سوی مرز فعالیت دارند و باید از این کار جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، رئیس جمهور و رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی دیروز (۶ جدی) با هم دیدار کرده اند.

در خبرنامه آمده است که طرفین در این دیدار روی مسائل امنیتی٬‌ مبارزه مشترک علیه تروریزم، آغاز پروسه صلح و تبادله معلومات بحث و گفتگو کرده اند.

به نقل از خبرنامه، در این دیدار روی ساز و کارهای موثر برای جلوگیری از فعالیت آزادانه تروریست ‌ها از خاک دو کشور تاکید شد.

همچنین مقام های کابل و رئیس ستاد ارتش پاکستان، تاکید کردند که با درک و حفظ احترام به نیازهای رفت و آمد میان مردمان دو کشور٬ روابط اقوام و مهاجرین افغان در پاکستان٬ دو کشور به تروریستان اجازه ندهند از خاک شان برای انجام اعمال تروریستی و خشونت استفاده نمایند.

در این دیدار، همچنان توافق شد تا روند صلح و گفتگو با آن گروه ‌هایی صورت گیرد که آماده مذاکره و آشتی هستند و با آنعده از گروه‌هایی که به خشونت و اعمال تروریستی ادامه می ‌دهند به اساس توافق دو کشور، برخورد صورت گیرد.

از سویی هم توافق شده است تا برای دست یافتن به صلح، در چهارچوب چهارجانبه ‌ای که از قبل وجود داشت و با درک مسوولیت ‌های مشترک از روند صلح به رهبری حکومت افغانستان حمایت شود.

بر اساس این توافقات دو جانبه، نخستین نشست چهارجانبه میان کشورهای افغانستان٬‌ پاکستان٬‌ امریکا و چین برای تدوین یک نقشه راه جامع با قید مسوولیت‌ های مشخص اعضای نشست برای دست یافتن به صلح در ماه جنوری سال ۲۰۱۶ برگزار خواهد شد.

در این دیدار، تاکید شد تا برای بهبود روابط و اعتماد سازی بیشتر، نشست‌های دوجانبه امنیتی برای مقابله با تهدیدهای مشترک و هماهنگی بهتر بیشتر از گذشته برگزار شود.

افغانستان

پاکستان،

تروریستی،

خشونت،

راحیل،

غنی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed