فرمان رئیس جمهوری در باره تعیینات در وزارت داخله

۱۴ میزان ۱۳۹۳

دکتر محمد اشرف غنی احمد زی، در فرمانی به وزارت امور داخله دستور داده است تا از هر گونه اعمال نفوذ و واسطه بازی در روند تقرر، تبدیل و ترفیعات در این وزارت جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرمان رئیس جمهوری جدید از سوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران نشر شده و براساس باید روند استخدام، تعیین و ترفیع پرسونل در وزارت داخله بدون اعمال نفوذ، وساطت و روابط شخصی صورت گیرد.

در فرمان رئیس جمهوری تاگید شده ده است که وزارت امور داخله  در اجرای امور کادری منسوبین قانون امور ذاتی پولیس، امنیت ملی و ادارات دارای تشکیلات نظامی، پالیسی ها و طرزالعمل های نافذه را در نظر گرفته در گزینش کادرها شایسته سالاری، تحصیل، تخصص، تقوا ، توانمندی کاری و تعهد به منافع ملی کشور جداً مراعات گردد.

آقای احمدزی گفته است که تمام فرماندهان پولیس در ناحیه های شهر کابل بر اساس مسلک شان تعیین میشود و هر یک از مسئولین یک گزارش مشخص بر اساس معیارهای واضح برای اجرای وظایف خود خواهند داشت.

جمهوری

داخله

رئس

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.