عملیات «عمری» با شکست روبرو است

۵ ثور ۱۳۹۵

shamim.qadam-2015رئیس ستاد ارتش کشور می گوید که شورشیان طالب در عملیات «عمری» شان به شدت شکست خورده و عملیات شفق به خوبی پیش می رود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قدم شاه شهیم در مراسم پایان دوره آموزشی 1400 سرباز اردوی ملی گفت که اردوی ملی آماده دفاع از کشور است.

شهیم افزود که عملیات عمری از سوی شورشیان طالب و به همکاری قاچاقبران مواد مخدر، هراس افگنان و مخالفان مسلح دولت راه اندازی شده بود که حالا با شکست روبرو است.

به گفته وی، این عملیات در حالی از سوی شورشیان طالب اعلام شد که مردم افغانستان به سمت صلح روان بوده و انتظار نتیجه از گفتگوهای چهارجانبه را داشتند.

رئیس ستاد ارتش معتقد است که عملیات عمری برخلاف ادعای شورشیان بر ضد منافع مردم راه اندازی شده بود.

در عین حال، منبع اظهار داشت که سربازان این دوره آموزشی برای پیوستن به صفوف اردوی ملی آماده شده اند و در کنار آن شماری از ورزشکاران اردو نیز آماده حضور در مسابقات بین المللی هستند.

این در حالی است که بعد از اعلام عملیات عمری از سوی شورشیان طالب، شماری از ولایت های کشور شاهد درگیری های شدید و پراکنده هستند.

ارتش

شکست

شهیم

طالبان

عملیات عمری

قدم شاه

قندوز

وزارت دفاع


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed