عدم دسترسی شماری از مردم کابل به آب آشامیدنی

شماری از شهروندان برخی از نواحی شهر کابل از قطع جریان آب آشامیدنی  در ماه مبارک رمضان  خبر داده و خواستار رفع  مشکل شان از سوی مسئولین حکومتی شده اند.

به گزارش خبر گزاری خاورمیانه، شهروندان که در گردنه باغ بالا شهر کابل زندگی دارند می گویند که از چند روز به این طرف به مشکل جدی نبود آب مواجه هستند.

شهروندان که در بلندی کوه های شهر کابل زندگی می کنند سخت به مشکل بی آبی مواجه هستند و کسانی از لحاظ اقتصادی وضعیت شان بهتر است می توانند آب از جای دیگر خریداری نموده به خانه انتقال دهند.

اما کسانی این امکانات را ندارند، ذریعه سطل و بوشکه، آب مورد ضرورت را روزانه از پائین ترین نقطه کوه به بلندترین نقطه کوه بالا می کنند و این مشکل تنها در باغ بالا شهر کابل نیست بلکه چنین مورد در اکثریت از نواحی این شهر وجود دارد.

 کارته پروان، دهنه باغ، پروان سوم، خوشحال مینه، کارته مامورین، سیلو، افشار، کارته سخی، دهمزنگ،چنداول، چهلستون، شاه شهید، خیرخانه و بسیاری از شهروندان که در دامنه ها و قله های کوه ها در کابل زندگی می کنند  دچار مشکل از لحاظ آب آشامیدی هستند.

با وجود اینکه در برخی از ساحات کار های از سوی شهرداری کابل و موسسات خارجی برای فراهم کردن آب آشامیدنی صورت گرفته اما کافی نیست و بیشتر از مردم از این ناحیه به مشکل جدی مواجه هستد.

مقامات شهرداری کابل، توزیع آب درمرکز آموزش نظامی وزارت دفاع  را یگانه مشکل کاهش و قطع آب در نواحی دوم، سوم و چهارم  شهر کابل دانسته و گفته اند که این روند باعث قطع آب آشامیدنی در ماه مبارک رمضان به این نواحی ها شده است.

گفته می شود که توزیع آب درمرکز آموزشی وزارت دفاع ملی واقع قرغه، هفت ماه قبل آغاز گردیده است اما این روند باعث قطع کلی آب آشامیدنی برای مردم نشده بلکه موجودیت مشکلات تخنیکی در توزیع آب وجود دارد که با خراب شدن والهای بزرگ، جریان آب به سه ناحیه شهر به کلی قطع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.