ظاهر قدیر از یک راز دیگر پشت پرده سخن گفت

۲۳ قوس ۱۳۹۴

ظاهر قدیر معاون اول مجلسظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان از یک راز دیگر پشت پرده سخن گفت و از فرزند احمدضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در بخش حکومتداری خوب، در قضیه فرودهواپیمای اماراتی در هرات نام برد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای قدیر در نشست روز دوشنبه مجلس یک بار دیگر از فرود یک هواپیمای اماراتی در فرودگاه هرات در هفته گذشته یاد کرد و پای فرزند نماینده ویژه رئیس جمهور غنی را در این قضیه کشاند.

معاون اول مجلس نمایندگان ادعا کرد که هواپیمای اماراتی که هفته گذشته و بدون مجوز در فرودگاه بین‌المللی هرات فرود آمده بود، موترهای خریداری شده فرزند “احمد ضیا مسعود” را وارد کرده است.

آقای قدیر افزود که فرزند احمدضیا مسعود به قطر سفر کرده و از آن کشور ۲۵ عراده موتر لندکروزر، ۳۶ عراده موتر هایلکس و یک خیمه به مبلغ ۷۰۰هزار دالر خریداری کرده است.

وی افزود: قرار بود این موترهای خریداری شده همراه با ۲۰۰ میل سلاح و دو میلیون دالر پول نقد به بهانه افتتاح یک مکتب به افغانستان منتقل شوند.

به گفته وی عرب های قطری برای چند ساعت به افغانستان می‌آمده و به همین بهانه موترهای خریداری شده را برای پسر احمدضیا مسعود باقی می‌گذاشته است.

وی خاطر نشان کرد: قرار بود که طی چند پرواز دیگر باقی اموال نیز به افغانستان منتقل شوند که قضیه جنجالی شد.

فرود مشکوک هواپیمای باربری اماراتی در فرودگاه بین‌المللی هرات در غرب اکشور، انتقادهای زیادی به دنبال داشت و  باعث شد وزرای ترانسپورت و هوانوردی و خارجه برای پاسخگویی روز شنبه گذشته به مجلس فرا خوانده شوند.

احمدضیا

اماراتی

ظاهر

عرب

قدیر

مجلس

مسعود

نماینده


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed