طرح روسیه برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و پاکستان

ویکتور ایوانوف رئیس اداره فدرالی کنترل مواد مخدر روسیهروسیه طرح ویژه ای برای کمک به ادارات استخباراتی افغانستان و پاکستان که مصروف مبارزه با مواد مخدر هستند، روی دست گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “ویکتور ایوانوف” رئیس اداره فدرالی کنترل مواد مخدر روسیه گفته است که این طرح آماده تصویب می باشد.

وی، امروز دوشنبه (۲۳ قوس) در جلسه کمیسیون حکومتی روسیه در باره طرح و تحقق برنامه مبارزه با مواد مخدر که منافع روسیه را تامین میکند، گفت: طرح همکاری در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و پاکستان جهت تصویب آماده می باشد.

ایوانوف از وزارت مالیه روسیه خواسته است که در کوتاه ترین مدت زمان این مسئاله را بررسی کند و فیصله مثبت راجع به شمول آن در بودجه سال ۲۰۱۷ فدراسیون روسیه در تخصیصات مربوطه بودجه برنامه مساعدت به پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان و نیروهای مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله پاکستان، اتخاذ کند.

تاکنون در باره این طرح جزئیاتی ارایه نشده است که در کدام بخش بیشتر تمرکز دارد.