صلح به عذر و زاری گرفته نمی شود

22 سپتامبر 2016

رئیس جمهور غنی با تاکید بر اینکه صلح در داخل افغانستان تامین می شود، تاکید کرد که این آرزو را به عذر و زاری از همسایه ها نمی خواهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور غنی با نماینده گان جامعه مدنی دیدار کرده و در مورد صلح و نشست بروکسل صحبت کرد.

در این دیدار، نماینده گان جامعه مدنی؛ نگرانی، پیشنهادات و صحبت‌ های شان را در مورد صلح و نشست بروکسل به رئیس جمهور ارائه کردند.

نماینده گان در این دیدار که شام دیروز در ارگ برگزار شد، نگرانی جامعۀ مدنی در مورد روند صلح با گلبدین حکمتیار ابراز شده و با بيان اينکه نبايد حقوق زنان و دست آوردهای سال‌ های گذشته قربانی روند صلح گردد، گفتند کسانیکه به اتهام جرایم مختلف، کشتار و جنایات زندانی شده ‌اند، نباید تحت نام صلح آزاد شوند.

این نمایندگان، نقش جامعۀ مدنی را در جهت تنوع و کثرت افکار در مسایل ملی مهم دانسته و اظهار داشتند که گروه ‌های متخاصم، با درنظرداشت و حفظ حقوق بشر و حقوق زنان، از طریق یک میکانیزم به صلح دعوت شوند.

در عین حال، رئیس ‌جمهور غنی، انسجام میان نهادهای مدنی و ارج ‌نهادن به قانون اساسی کشور را قابل قدر دانسته و فعالیت ‌های رضاکارانه آنان برای آوردن تغییرات مثبت در زنده گی مردم را مفید دانست.

به اعتقاد رئیس جمهور، جامعه ما به تعادل نیاز دارد، و این تعادل باید در هر بخش بوجود آید که جامعۀ مدنی، دولت سازی و اقتصاد کشور به همکاری کمک‌ های بیرونی ‌پیش میرود و تعادل وجود ندارد و این تعادل زمانی به وجود می آید که گروه‌ های متخاصم دست از جنگ بکشند و به صلح بپیوندند.

غنی افزود که تروریزم برای منطقه و جهان یک تهدید میان ‌مدت است و برای از بین بردن آن به استراتیژی و مبارزه مشترک نیاز است.

رئیس ‌جمهور افزود که تا حال همه می پنداشتند که کابل اراده و کفایت برای آوردن صلح ندارد؛ اما برای نخستین ‌بار افغانستان پس از ۴۰ سال در گفتگوهای صلح بین‌الافغانی در کابل موفق می ‌شود.

اشاره رئیس جمهور به آمدن گلبدین حکتمیار بود.

وی با اشاره به عدم صداقت پاکستان در آوردن صلح برای افغانستان، تاکید کرد که از هیچ همسایه به عذر صلح خواسته نمی شود، بلکه صلح در خاک افغانستان است.

این در حالی است که قرار است امروز (اول میزان) توافقنامه صلح با حزب اسلامی به امضا هیئت های مذاکره کننده رسیده و در اختیار رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار قرار گیرد.

پاکستان

جامعه مدنی

حکمتیار

صلح

محمد اشرف غنی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.