صادرات میوه تازه درسال جاری به ۶ هزار تن رسید

سید عظیم مصطفی هاشمی، رییس ادارهء انکشاف صادرات کشور می گوید که صادرات میوه تازه امسال به شش هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  به گفته هاشمی در سال گذشته صادرات میوه افغانستان به چهار هزار تن می رسید.
هاشمی افزود: با توجه به بارندگی های سال گذشته امیدواری های زیادی در تولیدات زراعتی در سال جاری وجود دارد، وقتی تولیدات زراعتی بیشتر باشد صادرات هم افزیش می یابد.
با این رییس انکشاف صادرات افغانستان  حمل و نقل، کمبود سردخانه ها و بلند بودن مالیات را از مشکلات صادرات میوه در کشور دانستهع و تاکید کرده است که مشکلات هنوز هم موانع بزرگ بر سر راه صادرات میوه تازهء افغانستان می باشند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *