اسد ۲۱, ۱۳۹۹

شهرک نشینان افراطی مقام حضرت یوسف را به آتش کشیدند

yosof nablos 1خالد البطش از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد اسناد بدست آمده نشان می دهد تندروهای اسرائیلی مزار حضرت یوسف را به آتش کشیده و جوانان مبارز فلسطینی را به این کار متهم ساختند.

بر اساس این گزارش، خالد البطش همچنین افزود: صهیونیست ها با این اقدام در تلاشند تا با مظلوم نمایی و تخریب چهره مبارزان فلسطینی حرکت و انتفاضه مردم فلسطین را تضعیف و به بیراهه بکشانند.

این در حالی است که محمود عباس و دیگر گروه های سیاسی فلسطینی بدون هیچگونه تحقیقی این اقدام را محکوم و انتساب آن به جوانان فلسطینی را نیز پذیرفتند به گونه ای که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز در این زمینه موضعی موافق با اسرائیل اتخاذ کرده است.

البطش همچنین اعلام کرد کلیه اسناد و تصاویر موجود را که نشان   می دهد این اقدام توسط شهرک نشین های افراطی صورت گرفته است را به مراجع مختلف ومسوول ارائه داده اند.