سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

شرکت برشنا دو قرار داد را به ارزش 82 میلیون دالر امضا کرد

برشناشرکت برشنا (برق رسانی) دو قرارداد را به ارزش ۸۲ میلیون دالر با مسئولان دو کمپنی خارجی امروز سه شنبه (۲۶ عقرب) در کابل امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این قراردادها جهت توسعه شبکه برق رسانی و فراهم نمودن خدمات بیشتر برای شهروندان در مرکز و ولایات کشور امضا شد.

قرارداد ها شامل تمدید لین انتقالی ۵۰۰ کیلوولت انرژی  برق از ترکمنستان به افغانستان و لین انتقالی ۲۲۰ کیلوولت، شبرغان الی مزار شریف می باشد.

قرار داد اولی ” تمدید لین انتقالی ۵۰۰ کیلوولت انرژی  برق از ترکمنستان به افغانستان” با کمپنی معتبر جهانی ( Gammon India Ltd) به ارزش کمتر از ۵۱ میلیون دالر به امضا رسید.

همچنین قرارداد دومی پروژه سب ستیشن های ۲۰/۱۱۰/۲۲۰ کیلوولت اندخوی، شبرغان و توسعهً سب ستیشن شهر مزارشریف می باشد که با هزنیه بیش از ۳۱ میلیون دالر امریکایی با کمپنی معتبر بین المللی زیمنس (SIEMENS) امضا شد.

گفتنی است که لین انتقالی ۵۰۰ کیلوولت از سرحد  ترکمنستان – افغانستان آغاز الی سب ستیشن شهر شبرغان، به  طول ۹۷ کیلومتر تمدید می گردد.

همچنین لین انتقالی ۲۲۰کیلوولت شبرغان – مزارشریف  که سب ستیشن شهر شبرغان را به سب ستیشن شهر مزار شریف وصل مینماید به طول حدوداً (۱۸۴) کیلومتر تمدید می گردد.

هزینه این پروژه ها از کمک های بلا عوض بانک انکشاف آسیایی پرداخت می گردد و کار آن طی دو سال آینده تکمیل و عملا به بهره برداری سپرده خواهد شد.

براساس تفاهم انجام شده، کمپنی سیمیک کارهای امور مشاورتی و نظارتی این پروژه ها را به عهده دارد.