شبکه های مخابراتی در بلخ فعال شدند

۹ اسد ۱۳۹۸

بعد از نزدیک به دو هفته، شبکه های مخابراتی فعالیت های روزانه شان را در ولایت بلخ از سر گرفتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، از دو هفته به این سو بنا به تهدید طالبان مسلح، شبکه های مخابراتی فعالیت شبانه شان را در ولایت بلخ متوقف کرده و فعالیت روزانه شان نیز از سوی مقام های محلی توقف داده شده بود.

اما بعد از گذشت این مدت، امروز (9اسد) فعالیت تمام شبکه های مخابراتی در ولایت بلخ و شهر مزارشریف دوباره آغاز شد.

کاظم یک تن از باشنده گان شهر مزارشریف به خاورمیانه گفت: «توقف شبکه های مخابراتی مشکلات زیادی برای شهریان بلخ به وجود آورده بود، ارتباطات کمتر شده و نگرانی برای مردم بیشتر شده بود.»

به گفته وی، حالا و بعد از دو هفته فعالیت تمام شبکه های مخابراتی دوباره آغاز شده است.

این باشنده مزارشریف اظهار آرزومندی کرد که شبکه های مخابراتی دیگر از فعالیت بازنمانند و بتوانند به مانند سابق خدمات عرضه کنند.

آغاز فعالیت دوباره شبکه های مخابراتی در ولایت بلخ هرچند که باعث خوشی مردم شده است؛ اما این نگرانی در بین باشنده گان بلخ و مزارشریف وجود دارد که شبکه های مخابراتی خسارات چند روز غیرفعال بودنشان را در جریان روزهای اخیر از مشترکین نگیرند.

بلخ

فعالیت دوباره

مخابرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.