رئیس جمهور الجزایر در فرانسه بستری شد

14 نوامبر 2014

عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور الجزایر در بستر بیماری افتاده و او در یکی از شفاخانه های کشور فرانسه بستری شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تاکنون در باره بیماری رئیس جمهور الجزایر گزارشی بدسترس رسانه های ملی و بین المللی قرار نگرفته است.

عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور الجزایر که در حال حاضر 77 سال سن دارد در شفاخانه ای در شهر کوهستانی «گرونوبل» کشور فرانسه بستری شده است.

آقای بوتفلیقه، در انتخابات آزاد و سرتاسری الجزایر چندی قبل با “ولچر” به پای صندوق رای رفت و رای خود را به صندوق انداخت.

این سیاستمدار کهنه 77 ساله، برای چهارمین بار است که به عنوان رئیس جمهور الجزایر انتخاب شده است.

الجزایر

بستر

رئیس جمهور

فرانسه

مریض


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.