رئیس اجرایی به روسای کمیته المپیک کشور تقدید نامه داد

۲۵ میزان ۱۳۹۵

دکتور عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن دیدار با هیئت رهبری کمیته ملی المپیک از رؤسای فدراسیون ها، مربیان و نخبه های ورزشی در تمام عرصه ها تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای عبدالله عبدالله برای رئیس کمیته المپیک و رؤسای فدراسیون ها تقدیرنامه اهدا کرد.

رئیس اجرائیه کشور از دستاوردهای ورزشکاران، انتخابات شدن دگر جنرال «محمد ظاهر اغبر» به عنوان شایسته ترین رئیس المپیک آسیا و رشد ورزش افغانستان ابراز خرسندی نمود.

وی گفت: زمانیکه یک تیم، یک شخص و یا رئیس کمیته المپیک در سطح جهان تقدیر می شود، افتخار آن متعلق به ملت افغانستان است.

همچنین دگر جنرال محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان با ابراز قدردانی از حمایت و تشویق رئیس اجرایی کشور گفت: جامعه ورزشی به هیچ قوم و یا جریان سیاسی وابستگی ندارد و متعلق به تمام مردم افغانستان است.

وی افزود که ورزشکاران با تحمل تمام دشواری ها و مشکلات می کوشند تا پرچم افغانستان را در سطح جهانی به اهتزار بیاورند.

او همچنان از رئیس اجرایی کشور خواست تا در باره مشکلات و اختلافات درونی کمیته ملی المپیک و ایجاد کمیته موازی براساس قانون در سطح رهبری حکومت وحدت ملی اقدام نماید.

وی افزود که در این باره کمیته ملی المپیک کشور آماده است تا یک انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه را بدون مداخله حکومت برگزار کند.

از سوی دیگر رؤسای فدراسیون های کمیته ملی المپیک کشور از اختلافات درونی، مداخلات سیاسی، ایجاد کمیته المپیک موازی، عدم پرداخت بودجه، عدم هماهنگی و حمایت ورزشکاران ابراز نگرانی کردند.

آنان می گویند: تداوم این وضعیت بالای روحیه ورزشکاران و دستاوردهای ورزشی کشور در عرصه بین المللی تاثیرات منفی دارد.

همچنین رئیس اجرایی کشور در ادامه تاکید کرد: مشکلات کمیته ملی المپیک و ورزشکاران را براساس قانون و معیارهای جهانی در سطح رهبری حکومت وحدت حل می کنیم و در این باره با توجه به مشکلات و خواسته ها، به زودی اقدام صورت می گیرد.

 

تقدیر نامه

رئیس اجرایی

روسای ورزشی

عبدالله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.