خارجی ها حق عملیات،گرفتاری و زندان را در افغانستان ندارد

9 فوریه 2014

کار “کمیته بررسی و تعیین سرنوشت و تسریع رسیدگی به دوسیه های زندانیان توقیفگاه بگرام” در جلسه ای به ریاست حامد کرزی به بررسی گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نشست شام روز یکشنبه با حضور رئیس جمهور، مقامات ارشد امنیتی، محاکم قضایی و عدلی ار ارگ ریاست جمهوری انجام شد.

در این نشست کار کمیته بررسی پرونده های زندانیان بگرام مورد ارزیابی قرارگرفت و تاکید شد که کار کمیته موظف با روحیه وطندوستی، توأم با استقلالیت انجام داده و از حقوق و آزادی های شهروندان کشور دفاع نموده است.

جلسه با یاد آوری اینکه اکنون عساکر خارجی حق انجام عملیات، گرفتاری افغانها و داشتن زندان در افغانستان را ندارند، همه ترتیبات موقت مربوط به زندان بگرام را ملغی اعلام کرد.

براساس برنامه منبعد اداره زندام بگرام مانند سایر زندان های های کشور به وزارت امور داخله تعلق گرفته و توسط آن وزارت اداره میگردد.

در این جلسه تاکید شد دوسیه های کسانیکه در بگرام تحت توقیف قرار دارند، از طریق مراجع عدلی و قضایی کشور طی مراحل گردیده و به آن رسیدگی صورت می گیرد.

قابل یاد آوریست دوسیه هایی که تحت کار کمیته بررسی قرار دارند، کار رسیدگی به آن از جانب این کمیته انجام یافته و کمیته بررسی در باره آنها تصمیم اتخاذ خواهد نمود.

گفتنی است که در این جلسه قاضی القضات و رئیس دادگاه عالی (ستره محکمه)، وزرای عدلیه و داخله، دادستان کل(لوی سارنوال)، مشاور امنیت ملی، معاون وزرات دفاع ملی، قاضی عبدالکریم قانت رئیس کمیته بررسی و تعیین سرنوشت و تسریع رسیدگی دوسیه های زندانیان توقیفگاه بگرام، عبدالشکور دادرس عضو آن کمیته و جنرال غلام فاروق بارکزی فرمانده پولیس نظامی و زندان بگرام حضور داشتند.

افغانستان

بگرام

خارج

داخله

زندان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.