حریق بزرگترین محموله مواد مخدر در پکتیا

۲۹ قوس ۱۳۹۵

پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، بزرگترین محموله مواد مخدر در طول 13 سال اخیر را در ولایت پکتیا کشف کرده و حریق نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بازمحمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در نشست خبری امروز (29قوس) اظهار داشت که این دستاورد در طول 13 سال اخیر بی سابقه بوده است.

احمدی اظهار داشت که در این عملیات که به تاریخ 25 قوس توسط نیروهای قطعه خاص پولیس معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله و به همکاری نیروهای کشفی مدیریت تحقیقات حساس و نیروهای خاص امریکا در قریه احمد آباد ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا انجام شد، به تعداد 44 باب کارخانه تولید چرس تخریب و از بین برده شد.

بر اساس گفته های وی، از این تعداد کارخانه، مقدار 191.2 تُن مواد شامل 189.5 تُن چرس، 1700 کیلوگرام تریاک و 18 کیلوگرام هیروئین کشف و پس از نمونه برداری؛ از بین برده شد.

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله تصریح کرد که کارکنان این کارخانه ها پیش از عملیات از ساحه فرار کرده و تحقیقات برای دستگیری مالکین و کارکنان آن ادامه دارد.

احمدی تصریح کرد که قیمت مجموعی مواد مخدر کشف و ضبط شده بالغ بر 51 میلیون دالر بوده که اگر به خارج از کشور قاچاق می شد، قیمت آن به نیم ملیارد دالر می رسید.

 

پکتیا

چرس

حریق

مواد مخدر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment