جمعیت اسلامی افغانستان خواستار تحقیقات شفاف در باره ترور ربانی شد

 n00000504-bجمعیت اسلامی افغانستان؛ در پیوند به اعدام یکی از عاملان قضیه ترور “پروفیسور برهان‌الدین ربانی”  رهبر جِهاد و مقاومت و شهید صلح اعلامیه صادر کرد و از حکومت خواست که در باره ترور استاد ربانی تحقیقات بیشتر و شفاف صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دولت جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته شش تروریست به شمول یکی از عاملان ترور شهید ربانی را اعلام کرد.

با این جمعیت اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که از طریق رسانه‌هایِ جمعی؛ مطّلع شدیم که حکم اعدام “حمید الله ‌نام”، یکی از عاملان قضیۀ ترور پروفیسور برهان‌الدین ربانی رئیس‌جمهور پیشین، رهبر جِهاد و مُقاوَمت و شهید صلح، صبح ۱۹ ثور سال جاری از سویِ حکومت وحدت ملی اجرا شده‌است.

در اعلامیه آمده است تاجایی که به جمعیت اسلامی خبر داده شده است، حمیدالله‌نام، عامل انتقال فرد انتحاری، از ولایت قندهار به کابل بود و به یقین رازهای زیادی از این حادثۀ المناک را با خود داشت. فرد انتحاری که به‌وسیلۀ حمیدالله نام به کابل انتقال داده شده بود، چند روز را در یکی از مهمانخانه های حکومت سپری کرد و در نهایت به منزل استاد شهید انتقال داده شد و سبب شهادت رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان گردید که هرکدام از این مراحل، تحقیقات همه‌جانبه را لازم داشت و دارد.

در این اعلامیه تاکید شده است که جمعیّت اسلامیِ افغانستان و خانوادۀ شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی که در رابطه به تطبیق این حکم از سویِ مراجع مربوط، در جریان گذاشته نشده‌اند- تأکید می کنند که برای شناساییِ عوامل پیدا و پنهانِ این قضیه و روشن‌شدنِ هرچه بیشتر موضوعِ ترور شهید ربانی، رهبر جِهاد و مُقاوَمت و شهید صلح، تحقیقات گسترده ‌تر و به صورتِ شفاف صورت گیرد.

همچنان جمعیّت اسلامیِ افغانستان؛ بار دیگر تأکید می‌کند که باید عاملینِ ترورهای زنجیره‌ ای که شخصیت هایِ این حزب را طی ۱۵ سال اخیر به شهادت رسانیدند، شناساییِ و تمام ابعاد قضایایِ ترورهای زنجیره ‌ای برای مردم افغانستان روشن شوند. ما طی سال هایِ گذشته؛ پیوسته تأکید کرده ایم که قضایایِ ترورهای زنجیره‌ ای به‌صورتِ جدی پیگیری شوند؛ امّا متأسفانه تا حالا در این زمینه، اقدامی‌که بتواند قناعت مردم را فراهم آورد، انجام نشده‌است.

در ادامه اعلامیه افزوده است که باور ما این است که اگر در سال هایِ قبل در زمینۀ شناساییِ عواملِ جنایاتِ صورت‌گرفته، اقداماتِ لازم صورت می گرفت، جلوِ بسیاری از جنایت هایی‌که به اشکال مختلف تا اکنون در کشور صورت می گیرد، گرفته می شد.

در اعلامیه تاکید شده که مبهم باقیماندنِ این قضایا و عدم مُعَرّفیِ عاملان آن، زمینۀ جنایات بیشتر را برای دشمنان افغانستان فراهم می کند.