تلاش ها برای حل مشکلات پناه جویان افغان در اروپا

۳۰ جدی ۱۳۹۴

DSC_0035سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان روز چهار شنبه در ارتباط به سفر هیات اتحادیه اروپا به کابل و محور های گفتگو های این هیات با سفیر اتحادیه اروپا در کابل بحث و گفتگو نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار است یک هیات اتحادیه اروپا به اشتراک مسئول اتحادیه اروپا و نمایندگان خاص این اتحادیه در پایان ماه روان میلادی به کابل سفر کند و در ارتباط به حل مشکلات پناه جویان افغان بحث و گفتگو نمایند.

فرانس مایکل میلیبن سفیر اتحادیه اروپا در کابل، هدف عمده سفر این هیئت را مدیریت مشترک مهاجرت، زمینه سازی برای آغاز مذاکرات رسمی مقامات عالیرتبه افغانستان و کشور های مقصد در ارتباط به حل مشکلات پناه جویان افغان دانست.

وی روی ایجاد روابط بهتر میان افغانستان و کشور های اتحادیه اروپا تأکید نموده گفت که این مذاکرات در ماه اکتوبر سال روان به سطح وزرای  کشور های مبدا و مقصد ترانزیت دایر خواهد شد.

سفیر اتحادیه اروپا تاکید کرده که قرار است در ماه اکتوبر سال روان مذاکرات رسمی چند جانبه روی موضوع مهاجرت، بین وزرای اتحادیه اروپا و افغانستان در بروکسل برگزار گردد.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان روی مدیریت مشترک کشور های مقصد و مبدا تاکید نموده گفت که ما برای مذاکرات رسمی در رابطه به مشکلات مهاجرین در اروپا آماده هستیم. همچنان وی روی عملی شدن تفاهم نامه های امضا شده با کشور های اروپایی تاکید نمود.

سید حسین عالمی بلخی بیان داشته است که جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی ، مدیریت مهاجرین، زمینه سازی برای برگشت ماجرین نظر به وضعیت موجود کشور، و ایجاد اشتغال در شهر های امن تر کشور برای جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی، از جمله مهترین بخش های است که همکاری های مشترک بین افغانستان وکشور های میزبان مهاجرین را ایجاب می نماید.

اتحادیه

اروپا

بلخی

سفر

کابل

مهاجرین

هیات

وزیر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed