تلاشها برای گرفتن مدیریت فرودگاه های کشور از خارجی ها

۱۹ جدی ۱۳۹۴

عبدالدولت افغانستان در تلاش است که مدیریت فرودگاه های کشور را از نیروهای امنیتی بین المللی مستقر در افغانستان را بدست گیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون تشکیل شده از جانب کابینه در مورد انتقال مدیریت فرودگاه ها از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان، به ریاست دکتر عبدالله عبدالله امروز شنبه تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، افزون بر رئیس اجرائی، نمایندگانی از وزارت های دفاع ملی، امور داخله، اقتصاد، مالیه، زراعت و آبیاری، امورشهرسازی، ترانسپورت و داوود سلطانزوی مشاور رئیس جمهور و رئیس اداره مستقل هوانوردی اشتراک کردند.

داوود سلطانزوی با ارایه گزارش مختصر از کارهایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته است، پلان انتقال فرودگاه ها از نیروهای امنیتی بین المللی به حکومت افغانستان را اقدامی عالی توصیف نمود.

وی افزود در فرودگاه های افغانستان نزدیک به یازده میلیارد دالر سرمایه گذاری شده است و براساس تعهداتی که دولت افغانستان با جامعه جهانی نموده است، باید تأسیسات این فرودگاه به زون های اقتصادی تقسیم شوند.

بر مبنای گفته های وی در صورتی که دولت افغانستان بتواند فعالیت هایش را بر اساس برنامه ای که تدوین شده است عملی نماید، تا بیست سال دیگر از این فرودگاه بیش از ۵۷ میلیارد دالر عواید به دست آمده و چهارمیلیون و پنجصد هزار شغل ایجاد خواهد شد.

همچنین اعضای این کمیسیون خواستار قاطعیت بیشتر برای انتقال مدیریت فرودگاه کشور از نیروهای امنیتی بین المللی شده و هشدار دادند که تغیر شرایط می تواند در زمان و شیوه انتقال فرودگاه ها و تاسیساتی که قرار است به دولت افغانستان واگذار شود، تاثیر گذار باشد.

در این جلسه تصریح گردید که نیروهای بین المللی نیز علاقمند به واگذاری فرودگاه ها به دولت افغانستان هستند اما تا هنوز زمان دقیقی را برای عملی نمودن این پلان مشخص ننموده اند که برای مشخص نمودن آن، دولت افغانستان باید اقدام نماید.

همچنین دکترعبدالله عبدالله، رئیس اجرائی حکومت پس از شنیدن گزارش مسوولان وزارت های مربوطه دستور داد تا این کمیسیون در جریان هفته جاری و قبل از اجلاس شورای عالی اقتصادی، جلسه نماید و نتیجه را به این شورا محول و پس از بررسی دقیق در مورد آن به کابینه ارائه گردد.

افغانستان

امنیت

تلاش

خارجی ها

فرودگاه ها

واگذاری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed