تحویل پول مصرفی برق به صورت ماهانه

afghan-parliment-members-agreeمجلس نماینده گان با اکثریت آرای موجود فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد خدمات انرژی و برق را تائید کرد؛ اما تاکید کرد که پول صرفیه برق باید به صورت ماهوار پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید اکرام الدین معصومى، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده گان، فرمان تقنینی رئیس جمهور را امروز (۱۶جدی) به مجلس عمومی ارائه کرد.

این فرمان که ۱۹ فصل و ۵۳ ماده دارد، از چندی پیش در کمیته روسای مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود و در آن بهبود ارایه خدمات، تنظیم و دسترسی عادلانه مردم به انرژی برق ترتیب شده است.

در نشست عمومی مجلس، اکثریت نماینده گان این فرمان را تائید کردند؛ اما نحوه پرداخت پول صرفیه برق مورد تعدیل قرار گرفت و قرار شد که بعد از این پول صرفیه برق به صورت ماهوار پرداخت شود.

پیش از این صرفیه برق به صورت دو ماه یک بار بود که به گفته نماینده گان هرچه مدت پرداخت صرفیه برق طولانی تر باشد با توجه به قانون ریاست برشنا، میزان مصرف بالا رفته و پول پرداختی نیز ضریب خورده و بالاتر می رود.

نماینده گان معتقد بودند که پرداخت صرفیه برق از سوی برشنا بدن درنظر گرفتن جغرافیا، فصل و نوعیت پرداخت در نظر گرفته نشده بود که این موارد مورد تعدیل قرار گرفتند.

سرانجام این فرمان با سه کارت سرخ و ۱۱۸ کارت سبز مورد تائید مجلس قرار گرفت.

به گفته شماری از نماینده گان، حالا تنظیم انرژی برق به صورت قانونی پیش برده می شود و دیگر طرزالعمل های برشنا مورد قبول نیست.