تاکید رئیس جمهور بر مصونیت وظیفوی کارمندان امنیت ملی

11 فوریه 2017

رئیس جمهور غنی بر مصونیت وظیفوی کارمندان امنیت ملی در سراسر کشور تاکید کرده و اظهار داشت که این نیروها باید نبض جامعه و مردم را به صورت اساسی و در جهت درست آن هدایت کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان که در ختم سیمینار سراسری منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی صحبت می کرد؛ نقش این منسوبین را در تحکیم ثبات کشور ارزنده توصیف کرد.

رئیس‌ جمهور غنی با اشاره به این ‌که افغانستان با ثبات، هدف اساسی همه است گفت، تمام سیاست‌ ها براساس منافع اولیای کشور است و افغانستان منافع دائمی دارد.

وی بر مصوونیت وظیفوی کارکنان امنیت ملی تأکید کرد و هدایت داد تا پالیسی خاص در این زمینه تنظیم و جهت تصویب به جلسۀ شورای امنیت ارائه گردد.

رئیس جمهور تأکید ورزید که هیچ ‌نوع سیاست تفرقه، حزب و قبیله در چارچوب امنیت ملی کشور جای ندارد و منسوبین این نهاد تنها افغان، مسلمان و بر حسب مسلکی‌ بودن انجام وظایف نمایند.

در عین حال، معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی پیشنهادات مشخص را در زمینۀ بکارگیری از کدرهای ورزیدۀ امنیت ملی پس از تقاعد آنها در ادارات ملکی، ایجاد معیارهای ارتقای بیشتر ظرفیت‌های منسوبین امنیت ملی و اسکان برای آنها، ارائه کرد.

امنیت ملی

رئیس جمهور غنی

مصونیت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.