بل‌های صرفیه برق یک‌ماهه می‌شوند؟

۸ دلو ۱۳۹۸

رئیس جمهور غنی در مورد نارضایتی مردم از بل های صرفیه برق دو ماهه اظهار داشت که از ریاست برشنا خواسته است تا این مشکل را تا یک ماه حل کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمداشرف غنی، امروز (۸دلو) با شماری از باشندگان ناحیه‌ های سوم و چهاردهم شهر کابل و ولسوالی پغمان، در قصر سلام‌ خانه ارگ دیدار کرد.

رئیس جمهور در این دیدار در مورد شکایت و نارضایتی مردم از توزیع بل های صرفیه برق در هر دو ماه اظهار داشت که به شرکت برشنا دستور داده است که پول صرفیه برق را ماهانه از مردم جمع‌ آوری کند.
رییس جمهور تاکید کرد که شرکت برشنا باید جلو فساد موجود را در اداره‌ اش بگیرد.
این در حالی است که بل‌ های برق از سوی برشنا، در دو ماه یکبار توزیع می شود و این امر باعث ازدیاد مصرف و پول پرداختی مشترکین می شود.

در بل های فعلی، هزینه مشترکین نیز به شکل تصاعدی است.
در عین حال، رئیس جمهور وعده داد که قیمت اینترنت نیز کاهش یابد و با قیمت کمتر در اختیار مردم قرار گیرد.

ناامنی، حضور زورگویان، غصب زمین، افراد بی‌ بندوبار، افراد مسلح غیر مسوول، معارف، صحت و برق از دیگر مشکلاتی بود که مردم به رئیس جمهور گفتند.

اینترنت

برشنا

بل برق

رئیس جمهور

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.