برکناری رئیس “تشریفات سلطنتی” عربستان

۱۵ ثور ۱۳۹۴

پادشاه عربستان در ادامه تغییر و تحولات در پیکره سلطنتی این کشور طی دستوری رئیس تشریفات سلطنتی این کشور را برکنار کرد و فرد دیگری را به جای او گماشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این کشور با صدور دستوری محمد بن عبدالرحمان الطبیشی، رئیس تشریفات سلطنتی این کشور را از پست خود برکنار و خالد بن صالح العباد را به جای وی تعیین کرد.

 خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت است که این نخستین باری نیست که الطبیشی برکنار شده چرا که پادشاه عربستان ماه می ۲۰۱۳ وی را از منصب خود برکنار و تنها پس از سه ماه دوباره وی را به پست خود بازگرداند. بدون اینکه دلایل برکناری یا بازگرداندن مجدد وی را اعلام کند.

پادشاه عربستان اخیرا با تغییرات گسترده در مهره‌های قدرت آل سعود محمد بن نایف را به عنوان ولیعهد و محمد بن سلمان پسر خود را به عنوان جانشین ولیعهد تعیین کرد.

برکناری،

تشریفات،

سلطنتی،

عربستان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed