بدهکاری مقامات و افراد زورمند از اداره مخابرات هرات

۱۲ عقرب ۱۳۹۲

شماري از ادارات دولتي وارگانهاي نظامي و به شمول افراد زورمند هرات، از اداره مخابرات اين ولايت بدهکار هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسئولان رياست مخابرات هرات ميگويند: شماري از ادارت دولتي از بخش ملكي و نظامي به شعبه ی پست اين رياست بيش از 6 ونيم  ميليون افغاني بدهكارند.

سيد نوراحمدشاه علوي رئيس این اداره ميگويد: بيش از 6 ونيم ميليون افغاني ارگانهاي نظامي و ادارات دولتي هرات و برخي از افراد زورمند، به اداره پست هرات مقروض هستند؛ اما حاضر به پرداخت آن نمی باشند.

وي ميگويد: با وجود اينكه بارها ازطريق درخواستهای رسمي، حصول مطالبه ی اداره پست اين رياست را نموده اند ولی با برخورد و مقاومت آنان روبرو شده اند.

رئيس مخابرات هرات نخواست نامي از فرد و يا اداره خاصي ببرد.

به گفته علوی، مخابرات هرات برای حل این مسئله، این ادارات را به دادستانی معرفی کرده است.

علوي گفت: سه سال قبل شماري از ادارات دولتي هرات، بيش از 30 ميليون افغاني دربخش مصارف تليفون هاي ديجيتال مخابرات مقروض بودند كه طي اين مدت نيمي ازآن حصول شده است.

این درحاليست كه قبلا ادارات برق و آبرساني هرات نيز از عدم پرداخت قرض های شان از سوي ادارات دولتي هرات ابراز نگراني نموده بودند.

پول

شش و نیم

عدم پرداخت

مخابرات

میلیون افغانیس

هخرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.