بخش روسی خبرگزاری خاورمیانه فعال شد

۳ حوت ۱۳۹۴

12765639_1118848684847717_467635687_o

خبرگزاری خاورمیانه به دنبال فعالیت های خبری و اجتماعی اش و در راه خدمت به جامعه رسانه های کشور، بخش روسی را نیز فعال کرده است.

خبرگزاری خاورمیانه این بخش را برای رشد هرچه بهتر خبرگزاری روی دست گرفته است.

با توجه به تمایلات اخیر روسیه در مسایل افغانستان و مبارزه با تروریزم در کشور، ترجیح داده شد تا مسایل داخلی افغانستان و خاورمیانه به زبان روسی نیز در خبرگزاری گنجانده شود.

بخش روسی خبرگزاری خاورمیانه به مانند تمام بخش های دیگر، شامل خبرهای روز افغانستان، خاورمیانه و جهان، تحلیل های داخلی و خارجی و گزارش های ویژه می باشد.

برای غنامندی هرچه بهتر، این بخش توسط دانشجویان افغانستان که ادبیات روسی را در مسکو خوانده و دوره های آموزشی خبرنگاری را نیز گذرانده اند با همکاری آگاهان روسی، پیش برده می شود.

خبرگزاری خاورمیانه تنها خبرگزاری در کشور است که به پنج زبان زنده دنیا دری، پشتو، انگلیسی، عربی و روسی فعال بوده و مطالب تازه از کشور و جهان را بازتاب می دهد.

بخش روسی خبرگزاری خاورمیانه با این آدرس در اختیار همه بیننده گان و خواننده گان قرار دارد:

http://middleeastpress.com/russian

خاورمیانه

خبرگزاری

خبری

روسی

زبان

فعالیت

مسایل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed