بازداشت هفت گروه اختطافچی در شهر کابل

۱ عقرب ۱۳۹۵

مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی طی شش ماه اول سال جاری هفت گروه از اختطافچیان حرفه‌ای را به سرگروپی «حسیب الله، ننگیالی، علی احمد، مقیم، الیاس، سید اشرف و میرویس همراه با 21 تن از افراد‌شان بازداشت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد در شهر کابل مصروف سرقت های مسلحانه و اختطاف تجار ملی، صرافان و اتباع خارجی بودند.

این افراد «حاجی غلام حیدر» صراف سرای شهزاده شهر کابل که بتاریخ 25/02/1395 از مربوطات سرک هواشناسی ناحیه 15 شهر کابل اختطاف و در بدل رهایی وی مبلغ شش میلیون دالر امریکایی تقاضا نموده بودند که سرانجام از سرک شتل واقع ناحیه 11 شهر کابل از چنگ ربایندگان آزاد و به فامیل اش تسلیم داده شد.

براساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی، «حاجی روزالدین» یکتن از تجار ملی که بتاریخ 31/02/1395 توسط گروه شش نفری به سرگروپی ننگیالی از ساحه پلچرخی اختطاف و در بدل رهایی نامبرده مبلغ شش صد هزار دالر امریکایی تقاضا نموده بودند توسط مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی از چنگ ربایندگان آزاد و به فامیل اش تسلیم گردیده است.

اسامی «تقی» طفل خرد سال که توسط دوتن اختطافچیان بنام های علی احمد و علی یاور از مربوطات ناحیه 13 شهر کابل اختطاف و در بدل رهایی نامبرده مبلغ شش صد هزار افغانی تقاضا نموده بودند، توسط مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی از چنگ ربایندگان آزاد و به فامیل اش تسلیم داده شد.

همچنین «طوفان» فرزند بهادر شاه متعلم صنف دوازدهم که توسط مقیم سردسته اختطافچیان از مربوطات ولسوالی شکردره ولایت کابل اختطاف و به ولسوالی سید خیل ولایت پروان انتقال داده شده بود و در بدل رهایی نامبرده از فامیلش مبلغ پنجصد هزار دالر امریکایی مطالبه شده بود توسط مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی اختطافچیان بازداشت گردیده و فرد اختطاف شده از چنگ ربایندگان آزاد و به فامیل اش تسلیم داده شد.

امنیت در ادامه اعلام کرد که «الیاس» فرزند حسام الدین سردسته اختطافچیان سه نفر را بنام های جهاد، تواب و نورآغا به شهادت رسانیده، و یکتن دیگر را بنام سید نظیم مجروح و خود متواری بود، که توسط محکمه محترم ولایت پروان طی فیصله غیابی الیاس نام را محکوم به اعدام نموده بود، طی عملیات ویژه مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی بتاریخ 17/07/1395 از مربوطات ناحیه یازدهم شهر کابل بازداشت و به پنجه قانون سپرده شد.

همچنین «عبدالحمید» فرزند مرزا محمد در سال 1393 توسط سید اشرف آمرجنایی اسبق قوماندانی امنیه ولسوالی استالف ولایت کابل اختطاف و در بدل رهایی نامبرده مبلغ 153 هزار دالرامریکایی از فامیل اش اخذ نموده بود. قضیه تحت کار ارگان امنیت ملی قرار داشت سر انجام اسامی سید اشرف شخص اختطافچی طی عملیات ویژه مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی بتاریخ 18 میزان سال روان از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت و به پنجه قانون سپرده شد.

در یک مورد دیگر «میرویس» از قاچاقبران انسان که در شهر استانبول کشور ترکیه اقامت داشت، یک نوجوان پاکستانی را بنام مزمل که با فامیل اش در کشور ترکیه بود و باش دارد با خود به افغانستان آورده و در قریه رباط ولسوالی بگرام ولایت پروان نگهداری و در بدل رهایی مزمل نام مبلغ بیست هزار دالر امریکایی از فامیلش مطالبه نموده بود، طی یک عملیات ویژه مؤظفین ریاست عمومی امینت ملی تثبیت و بازداشت گردیده، نوجوان اختطاف شده به خانواده اش تسلیم داده شد.

گروه های تبهکار، باند های مافیایی واختطافچیان بدانند که ازدید رس منسوبین امنیت ملی پنهان نیستند وبه سزای اعمال شان خواهند رسید .

اختطافچی

امنیت ملی

بازداشت ۷ گروه

کابل گ


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.