امریکا تصاویر شکنجه زندانیان در افغانستان و عراق را منتشر می کند

 زندانوزارت دفاع امریکا ” پنتاگون” اعلام کرده است که حدود ۲۰۰ تصویر از شکنجه زندانیان در افغانستان و عراق را منتشر می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تصاویر مربوط زندانیان افغانستانی و عراقی در زندان های تحت کنترل نظامیان امریکایی در افغانستان و عراق است.

خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که پنتاگون اعلام آمادگی کرده است که تا حدود ۲۰۰ تصویر مرتبط با سوء استفاده از زندانیان در زندانهای امریکا در افغانستان و عراق را منتشر کند.

اتحادیه آزادی های مدنی امریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت دفاع  امریکا وعده داده تا ۱۹۸ تصویر را به صورت آنلاین برای مردم منتشر کند.

دولت اوباما در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که این تصاویر را منتشر خواهد کرد، اما کنگره با تصویب قانونی اعلام کرد در صورتی که وزارت دفاع امریکا تشخیص دهد انتشار تصاویر امنیت ملی امریکا را به خطر بیندازد، این تصاویر منتشر نخواهند شد.

تاکنون در باره چگونگی این تصاویر  و شکنجه زندانیان در زندان های تحت کنترل نظامیان امریکایی در افغانستان و عراق وضاحت داده نشده است.