امریکا۳۰۰میلیون دالر در بخش کشاورزی در افغانستان کمک می کند

کشاورزیاداره توسعه‌ای ایالات متحده امریکا در نظر دارد که ۳۰۰ میلیون دالر را در بخش توسعه کشاورزی و دامداری در افغانستان هزینه کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هیربی سمیت رئیس نهاد توسعه ای ایالات متحده امریکا در کابل گفت که که این پول در چارچوب برنامه توسعه کشاورزی و دامداری منطقه ای در افغانستان هزینه خواهد شد.

وی تاکید کرد که اداره توسعه‌ای امریکا برای تمویل برنامه توسعه کشاورزی و دامداری منطقه‌ای با وزارت زراعت و آبیاری افغانستان همکار است و تلاش می کند برای رُشد اقتصاد و کشاورزی و ظرفیت سازی در این بخش‌ها کار نماید.

افزایش ظرفیت ذخایر استراتیژیک غله در کشور،  رشد کشاورزی؛ بازرگانی و بازاریابی برای فرآروده‌های کشاورز،  بلند بردن مهارت‌های زنان کشاورز و سهیم ساختن آنان در روند کشت، پروسس و بسته بندی فرآورده‌ها، اصلاحات در قوانین کشاورزی و زمینه سازی سرمایه‌گذاری‌های مشترک دولتی و خصوصی در بخش‌های پروسس و بسته‌بندی فرآورده‌ها از جمله برنامه‌هایی هستند که از کمک‌های تازه نهاد توسعه‌ای ایالات متحده امریکا در ۲۱ ولایت جنوب، شمال و غرب کشور تا چهارسال آینده عملی خواهد شد.

درهمین حال مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که این پول در چهار سال آینده در توسعه کشاورزی، افزایش فرآوردهها و دامداری در کشور هزینه خواهد شد.

اسدالله ضمیر وزیر زراعت و آبیاری کشور گفت: این پول از سال آینده در بخش‌های مهم از جمله افزایش غله و بازاریابی برای فرآورده‌های کشاورزی در کشور هزینه می شود.