امریکایی ها با مردم ولسوالی نرخ بد رفتاری نکرده اند

یک افسر بلند ربتهء امریکایی گفته است، تحقیقات نشان می دهند که نیروهای خاص این کشور در ولسوالی نرخ میدان وردک، نه با مردم بدرفتاری کرده و نه هم زندانیان را کشته و یا شکنجه کرده اند.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پس از ادعا های که گویا نیروهای امریکایی با مردم در ولسوالی نرخ بد رفتاری کرده اند، رییس جمهور حامد کرزی، دستور داد تا سربازان خاص امریکایی به طور کامل این ولسوالی را ترک کنند.
اما جین کرایتون مسوول روابط عامهء سربازان امریکایی به رسانه ها گفته است که تحقیقات مشترک آنها با حکومت افغانستان نشان میدهند که سربازان امریکایی با کسی بدرفتاری نکرده اند.
این در حالیست که ریاست امنیت ملی، دیروز از بازداشت یک افغان که در ولسوالی نرخ ترجمان نیروهای خاص امریکایی بود خبر داد.
در اعلامیهء ریاست امنیت ملی گفته شده که ذکریا قندهاری به اتهام بدرفتاری با مردم، شکنجه و قتل زندانیان، بازداشت شده است.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *