افغانستان نیازمند 406 میلیون دالر کمک های بشر دوستانه

۲۳ دلو ۱۳۹۲

معاونت کمک های بشری ملل متحد درافغانستان فراخوان 406 میلیون دالری کمک های بشردوستانه برای نیازمندان در افغانستان را چهار شنبه( 23 دلو) درکابل اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مارک بودین معاون نمایندگی ملل متحد در افغانستان دربخش کمک های بشری، میگوید که افغانستان در سال 2014 در بخش های مختلف چون دسترسی به خدمات صحی، بیجا شده گان داخلی، عودت کننده گان، قربانیان جنگ ومنازعات ومصونیت غذایی به یک بسته 406 میلیون دالری کمک های بشری نیاز دارد.

آقای بودین گفت« ما وبرخی از همکاران بین المللی ما وحکومت افغانستان این کمک ها را فراهم خواهیم کرد، طوریکه ما درسال گذشته در بخش کمک های بشردوستانه درافغانستان موفقیت های چشمگیری داشتیم امسال نیزما این بسته کمک های بشری را فراهم خواهیم کرد.»

براساس فراخوان ملل متحد در افغانستان در سال روان میلادی 4.5 میلیون تن به خدمات صحی به شمول خدمات صحی اضطراری ناشی ازجنگ ونا امنی،  2.2 میلیون تن به مصونیت غذایی، 1.5 میلیون تن به کمک های حمایتی و0.5 میلیون تن دیگر به خدمات عاجل بشری وکمک های غیر غذایی نیاز دارند.

آقای ویس احمد برمک وزیر احیا وانکشاف دهات افغانستان ومعاون کمیته ملی مبارزه با حوادث میگوید که افغانستان در سال گذشته عین فراخوان را به دونرها جامعه بین المللی پیشکش کرده بود که خوشبختانه 79% از رقم داده شده در فراخوان یعنی 375 میلیون دالر را دونرها ونهاد های کمک های بشری به افغانستان کمک کردند.

به گفته اقای برمک افغانستان در کنار مشکلات صحی، بیجا شده گان داخلی، خشکسالی وآسیب های ناشی از منازعات وجنگ ها با عودت پناه جویان افغان به وطن نیز دست وگریبان خواهد بود.

وی گفت « سازمان عودت پناهنده گان ملل متحد پیش بینی میکند که در سال آینده خورشیدی درحدود 50 هزار تن مهاجر افغان به وطن عودت نمایند که این افراد به کمک های غذایی، صحی وغیر غذایی وسیعی نیازدارند.»

برمک میگوید که حکومت افغانستان به دونرهای بین المللی تلاش خواهند ورزید تا به نیاز های بشری درافغانستان رسیده گی لازم نمایند.

بربنیاد فراخوان ملل متحد کشورهای سویدن، ناروی، دنمارک، کانادا، ایرلند وبرخی از نهاد های کمک کننده بشری، تا کنون بسته های از کمک های بشری شان به افغانستان را متعهد شده اند.

این درحالیست که به گفته آقای مارک بودین افغانستان هنوز خطرناکترین کشوربرای کمک کننده های بشری حساب میشود.

سید امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

2014

افغانستان

بشر دوستانه

کمک

ملل متحد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.