اعضای فامیل طالبان مسلح در بین کشته های کندز

۱۵ عقرب ۱۳۹۵

مقام های افغان و خارجی می گویند که در بین کشته شده گان بمبارد هوایی در منطقه بوزقندهاری کندز، اعضای فامیل طالبان مسلح نیز شامل هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شب چهارشنبه هفته گذشته در جریان عملیات و درگیری نیروهای مشترک امنیتی با طالبان مسلح در منطقه بوزقندهاری شهر کندز، بالای منازل نیز بمبارد شده که تلفاتی به شمول زنان و کودکان به دنبال داشت.

محمود دانش، سخنگوی والی کندز پنجشنبه هفته گذشته به خاورمیانه گفته بود که در این رویداد 30 کشته و 25 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شده است.

در همین رابطه، امروز (15عقرب) دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، محمد هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور و چارلز کفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع با حضور در نشست خبری مشترک در مورد این رویداد جزئیات ارائه کردند.

دولت وزیری در این نشست اظهار داشت که این بمبارد بالای منازلی صورت گرفته که یا از سوی طالبان مسلح به عنوان سپر انسانی استفاده شده و یا هم منزل طالبان مسلح بوده است.

وی اظهار داشت که شمار دقیق این که چه تعداد از اعضای فامیل طالبان مسلح در بین کشته شده گان این رویداد است، بعد از بررسی های دقیق هیئت حقیقت یاب مشخص می شود؛ اما آمار ابتدایی نشان می دهد که هفت عضو فامیل ملامتقی در بین کشته شده گان حضور دارند.

در عین حال، چارلز کفلند، اظهار داشت که این بمبارد با هماهنگی نیروهای مشترک صورت گرفته و مواضع طالبان مسلح در بین منازل مسکونی بوده است.

به گفته وی، ماموریت حمایت قاطع همراه با دولت افغانستان به صورت مشترک و مشخص، بالای این قضیه کار کرده و نتایج آن را اعلام خواهد کرد.

از سوی دیگر، هارون چخانسوری از تشکیل هیئت حقیقت یاب در مورد حادثه بوزقندهاری کندز خبر داده و می گوید که کار تحقیقات این هیئت آغاز شده است.

ریاست جمهوری در حالی از تشکیل هیئت حقیقت یاب برای حادثه کندز خبر می دهد که تا حال نتیجه بررسی های هیچ هیئت حقیقت یابی برای رسیده گی به مشکلات مشابه اعلام نشده و علت آن رویداد ها نیز مشخص نشده است.

افراد ملکی

بمبارد

بوزقندهاری

طالبان مسلح

کندز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.