اعتصاب کنندگان زندان پلچرخی؛ با وجود تمام شدن دوره محکومیت در بدل آزادی باید پول بدهیم

۲۲ اسد ۱۳۹۷

 

اعتصاب غذای زندانیان کابل امروز وارد هشتمین روز شد این زندانیان به دلیل نبود امکانات کافی و عدم رسیدگی به خواسته هایشان دست به اعتصاب غذایی زده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، زندانیان زندان پلچرخی کابل امروز دوشنبه 22 اسد وارد هشتمین روز اعتصاب غذایی خود شدند این زندانیان از عدم رسیدگی به شکایات وخواسته هایشان و نبود امکانات کافی برای هشت روز اعتصاب غذای خود را ادامه دادند.

گفته میشود پیش از این نیز زندانیان پلچرخی کابل از نبود امکانات کافی و عدم رسیدگی نهاده های قضای به دوسیه های این افراد با وجود تمام شدن دوره محکومیت شان دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند.

گزارش ها میرسانند که اعتصاب غذایی این زندانی در حالی ادامه یافته است که دولت به خواسته های آنها رسیدگی نمیکند.

در همین حال مقامات زندان پلچرخی گفته است که اعتصاب زندانیان وارد هشتمین روز شده است و وضعیت صحی برخی از آنها وخیم میباشد.

در عین حال عبدالعلیم کوهستانی رئیس زندان های وزارت داخله کشور گفت تعدادی زندانیان که دست به اعتصاب غذایی زدند بیش از 4 هزار تن است اما گفته میشود شمار اعتصاب کننده گان به بالا تر از 8 هزار می رسد.

برخی زندانیان ادعا دارند که با وجود پایان یافتن دوره محکومیت شان هنوز در بند هستند و دولت هیچ توجهه به آنها نمیکند ضمن این گفته اند فساد اداری در نهاد های عدلی، قضایی و اداره زندان پلچرخی بیداد میکند زیرا زندانیان آزاد شده با وجود پایان یافتن دوره حبس شان برای آزادی باید رشوه بپردازند.

این درحالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اجرایی تخفیف مجازات و عفو زندانیان که در زمان حامد کرزی قابل اجرا بود را لغو کرده است.

 

اعتصاب کنندگان زندان پلچرخی؛نبود امکانات کافی و عدم رسیدگی به خواسته هایشان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.