اشرف غنی: عملیات نظامی در شهر قندوز محدود نمی ماند

۹ میزان ۱۳۹۴

غنی قندوزمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به عملیات نظامی و مؤفق نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایت قندوز گفته که این عملیات در شهر قندوزمحدود نمی ماند و در اطراف و ولایات همجوار آن نیز گسترش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور غنی در دیدار با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت قندوز تاکید کرد که اداره آن ولایت در دست نیروهای امنیتی و دفاعی ما قرار دارد.

آقای غنی گفت که کمیسیون امنیتی را در ولایت قندوز مؤظف نموده که از ورود افراد غیر مسوول در داخل این شهر جلوگیری نماید.

رئیس جمهور کشور در باره افزایش تشکیلات قوای امنیتی در ولایت قندوز گفت که اقداماتی در این زمینه روی دست گرفته شده و در چارچوب قول اردوی ۲۰۹ شاهین فرقه مقتدری ایجاد می گردد.

رئیس جمهور غنی با اشاره به بُعد اقتصادی ولایت قندوز گفت که این ولایت مرکز ترانزیت و شاهراه شمال کشور است و از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد.

رئیس جمهور تأکید کرد که جنگ بالای ما تحمیل گردیده و  شماری میخواهند که ولایت قندوز را به مرکز ثقل تروریسم جهانی مبدل کنند.

رئیس جمهور می گوید که ولایت قندوز بافت مستحکم ملی دارد و باید بزرگان آن ولایت اجازه ندهند که بنام قوم میان شان تفرقه ایجاد گردد.

در این دیدار که احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز حضور داشت، شماری از بزرگان و متنفذین ولایت قندوز مشکلات و پیشنهادات شانرا در رابطه به وضعیت آن ولایت به رئیس جمهور ارایه نمودند.

آنان با اشاره به حمایت شان از برنامه های حکومت گفتند که از عملکرد نیروهای امنیتی در خصوص رسیدگی به حادثه شهر قندوز، ستایش میکنیم.

نمایندگان ولایت قندوز تأکید نمودند که تجار و شهروندان آن ولایت همانند قبل با دولت همکاری نموده و تلاش می کنند تا تجارت را گسترش دهند.

آنان خواستار تقویت سکتور امنیتی در آن ولایت شدند و تأکید نمودند که مردم قندوز در کنار نیروهای امنیتی ایستاده خواهند بود و اجازه نمیدهند که نظم اجتماعی توسط افراد غیر مسوول مختل گردد.

امنیت

بزرگان

دیدار

غنی

قندوز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed