اسد ۱۳, ۱۳۹۹

رئیس جمهور غنی: از موقف ضعیف با مخالفان صحبت نمی کنم

ارگمحمد اشرف غنی می گوید: من هیچگاه از موقف ضعیف در گفتگوهای صلح با گروه های مخالف بحث نمی کنم، بلکه با تکیه به حمایت مردم از موضع قوت و عدالت با آنان صحبت می کنم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهدای موبی گروپ ” تلویزیون طلوع ” در ارگ ریاست جمهوری گفته است آنانیکه خون مردم بیگناه را میریزند باید بهای این خون را بپردازند.

اعضای خانواده های شهدا به صورت جمعى تاکید کردند که خواست ما از حکومت تأمین عدالت، مجازات و دستگیری قاتلین و عاملین قضیه است، تا این افراد بر اصل عدالت بگونه جدی مجازات شوند و درس عبرت برای دیگران گردد.

آنان از رئیس جمهور خواستند تا این موضوع از جانب نهادهای عدلی و قضای کشور بگونه سریع و جدی پیگیری شود. آنان گفتند کسانیکه جان باخته اند، همه نان آوران خانواده های شان بودند و باید حکومت با این خانواده ها توجه جدی نماید.

آقای غنی پس از شنیدن خواست ها و پیشنهادات اعضای خانواده های شهدا، به آنان اطمینان داد که حکومت در زمینه دستگیری، پیگیری وسپردن عاملین رویداد چهارشنبه اخیر در کابل به نهادهای عدلی و قضای ازتمام امکانات استفاده خواهد کرد.

وی گفت به امنیت ملی دستور داده است تا این افراد را دستگیر وبه پنجۀ قانون بسپارند.

رئیس جمهور غنی در بخشی از صحبت هایش افزود که طی عملیات نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در جریان یک هفتۀ گذشته ۳۰۰ تن از تروریستان کشته شدند و انتقام خون مردم بیگناه ما از آنها گرفته خواهد شد.

وی علاوه کرد که به تمام قوای امنیتی و دفاعی دستور داده ام که بخاطر دفاع از مردم، در جلوگیری اعمال تروریستان، بیشتر از پیش تلاش نمایند.

رئیس جمهور غنی در خصوص کمک به خانواده های شهدا گفت که با مسؤلین موبی گروپ صحبت نمودم و ما روی طرح ایجاد صندوق همکاری آزادی بیان کار می کنیم.

وی افزود که اداره امور ریاست جمهوری همان مقدار کمک را که به شهدای قوای امنیتی انجام میدهد، براى شهداى این حادثه نیز فراهم می کند.