از حمله بالای لیسه دخترانه چهارآسیاب کابل جلوگیری شد

UGموظفین امنیت ملی، حمله کننده انتحاری که قصد حمله بالای یک لیسه دخترانه در ولسوالی چهارآسیاب کابل را داشت، بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، این فرد از مربوطات قریه کاریزهای ولسوالی خوشی ولایت لوگر بازداشت شده است.

در خبرنامه آمده است که بخت الله فرزند «لوگین» در جریان تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف و یادآور شده که به دستور ریحان یکتن از قوماندانان شبکه تروریستی حقانی به منظور فراگیری تعلیمات نظامی و استفاده از واسکت های انتحاری عازم پشاور گردیده است.

این فرد انتحاری اعتراف کرده است که استفاده از واسکت های انتحاری را در میرامشاه توسط استادان پنجابی آموخته و آماده انجام حمله انتحاری بالای لیسه نسوان ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل بوده است.

این در حالی است که چندی پیش نیز چهار طالب مسلح به شمول شهروندان تاجیکستان از ولایت بدخشان بازداشت شده بودند.