اختصاص14میلیون دالربرای محافظت ازتاسیسات اردوی ملی

۲۳ سنبله ۱۳۹۳

ایالات متحده امریکا چهارده میلیون دالر را برای نیروهای محافظت از تاسیسات وزارت دفاع ملی افغانستان اختصاص داد و تفاهم نامه آن را با مشارو امینت ملی افغانستان در کابل امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دولت افغانستان تفاهم نامه این کمک مالی ایالات متحده امریکا را با جنرال جان کمپبیل فرمانده عمومی قوای ناتو در کابل، امضا کرد.

این تفاهمنامه میان دوکتور رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز شنبه با حضور سترجنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی، با جنرال جان کمپبیل فرمانده عمومی آیساف به امصا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه، قرار است قوای محافظ تاسیسات وزارت دفاع ملی افغانستان به کمیت ۵۰۳۰ نفر خارج سقف تشکیلاتی اردوی ملی به منظور حفاظت از تاسیسات که از نیرو های خارجی به جانب حکومت افغانستان تسلیم داده شده و یا تا پایان سال جاری تسلیم داده می شوند، ایجاد گردد.

در این تفاهمنامه تاکید شده که نیرو های ایالات متحده در افغانستان مصارف معاشات محافظان تاسیسات را برای مدت یکسال به مبلغ نزدیک به ۱۴ میلیون دالر امریکایی می پرداز و این روند برای یکسال دیگر نیز قابل تمدید می باشد.

دوکتور سپنتا در رابطه گفت: ” این یک کمک خوب است، احتمالا برای دو سال ادامه خواهد یافت و وزارت دفاع ملی از این پول برای تعلیم و تجهیز ۵۰۳۰ نفر استفاده خواهد کرد.” قابل یاد آوریست که امضای این یادداشت تفاهم باعث می گردد تا از تخریب تأسیسات که جدیداً در اختیار اردوی ملی قرار داده شده، جلو گیری به عمل آید.

 

اردوی

امنیت

کمک

مشاور

ملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.