آمریکا دارایی فرمانده هان بوکوحرام را تحریم کرد

۱۱ قوس ۱۳۹۴

1284A7CD-1ED2-4879-B06F-7CFD327602CD_mw1024_s_nوزارت مالیه آمریکا با اعلام نام دو نفر از فرمانده های بوکوحرام تحریم هایی علیه این افراد اعمال کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از رویترز، آمریکا علیه دو نفر از فرمانده های بوکوحرام به نامهای محمد نور و مصطفی چاد تحریم هایی وضع کرده است که دارایی آنها را در کشورهای خارجی مسدود می کند.

دولت آمریکا می گوید این افراد در حمله به ساختمان سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ دخالت داشته اند. وزارت مالیه آمریکا با اعمال این تحریم ها اعلام کرد این افراد مسئول کشتار مردم در کشورهای مختلف بوده اند و آمریکا به این خاطر آنها را تحریم کرده است.

به گفته آدام زوبین از مرکز مبارزه با تروریسم وزارت مالیه آمریکا گروه بوکوحرام یک تروریسم بین المللی بوده و برای تمام کشورهای جهان یک تهدید به شمار می آید.

وی از تمام کشورهای جهان خواست از تمام امکانات خود علیه این گروه تروریستی استفاده کنند. گفتنی است آمریکا در نوامبر ۲۰۱۳ نام گروه بوکو حرام را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد.

امریکا،

بوکوحرام

تحریم،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed