آمادگی چین برای مبارزه علیه تروریزم با دولت افغانستان

۲۲ میزان ۱۳۹۳

سفیر چین در کابل، آمادگی کشورش را برای مبارزه مشترک علیه تروریزم در افغانسنان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دینگ زیجون روز سه شنبه (22 میزان) در دیدار با رئیس جمهوری جدید افغانستان در کابل، روی روابط نیک افغانستان و چین تاکید کرد.

سفیر چین خطاب به رئیس جمهور احمدزی گفت: مقامات کشورش چشم براه سفر رسمی وی به آن کشور هستند و شخص رئیس جمهور چین به این سفر اهمیت زیادی قایل است.

وی گفت که کشورش در عرصه های امنیتی و اقتصادی بخصوص بازسازی، مبارزه علیه مواد مخدر و اعطای بورس های تحصیلی به جوانان و استادان افغانستان، متعهد است.

این مقام چینی با تاکید بر اینکه چین و افغانستان هر دو قربانی تروریزم بوده است و با تهدید مشترک مواجه هستند افزود: کشورش بخاطر مبارزه با این تهدید مشترک آماده همکاری است.

همچنین “دکتر اشرف غنی احمدزی” رئیس جمهوری افغانستان، به نمایندگی از مردم افغانستان مبنی بر اینکه چین به روابط اش با دولت افغانستان ارزش میدهد، تشکری کرده گفت که ما به روابط میان دو کشور به دیدهء روابط دراز مدت و پایدار می نگریم.

رئیس جمهوری کشور به سفیر چین در کابل اطمینان داد که افغانستان در زمینه مبارزه با تهدیدهای مشترک امنیتی با مردم چین همکار می باشد.

آقای احمدزی گفت که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تهداب روابط خوب را با کشور چین گذاشت و ما می خواهیم این روابط را بیشتر تقویت نمائیم.

رئیس جمهور احمدزی اظهار امیدواری کرد که تهداب روابط افغانستان با چین بر مبنای ثبات، رفاه و آسایش مردم دو کشور باشد و از طرف دیگر افغانستان بتواند بزودی جایگاه خویش را به مثابه بخش مهمی از راه باستانی ابریشم، دوباره بدست آورد.

 

افغانستان

چین

حسنه

روابط

سفیر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.