افتتاح 3 ساختمان جدید در بخش فنی حرفه ای در کابل

معینیت تخنیکی ومسلکی وزارت معارف، سه ساختمان جدید را دربخش های مختلف فنی حرفه ای به هزینه 100 میلیون افغانی امروز (چهارشنبه)رسما به بهره برداری سپرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ساختمان جدید انستیتوت تکنالوژی افغان با داشتن 45 صنف به هزینه 13.9 میلیون افغانی در سه طبقه ودو بلاک با امکانات عصری، ساختمان جدید دیگر برای کارهای عملی که دارای سه شاپ تخنیکی برای ترمیم موتر، برق وماشین های ساختمانی و همچنین تعمیر جدید یک کتابخانه وکمپیوتر لاب بزرگ ومجهز انستیتوت اتو میخانیکی در دو طبقه به شکل پخته واساسی شامل این پروژه میباشند.

سه پروژه یاد شده توسط بانک جهانی وحکومت افغانستان تمویل شده اند. به گفته محمد آصف ننگ معین تخنیکی ومسلکی وزارت معارف تعمیر جدید انستیتیوت تکنالوژی افغان ظرفیت بیش از 2800 تن محصل را دریک وقت دارا است ودراین انستییتوت رشته های برق، ترمیم موتر، ماشین های ساختمانی، کمپیوترو مهندیسی تعمیرات برای دو سال تا صنف چهاردهم آموزش داده میشود.

به گفته مسولان تعمیر کارهای عملی یا شاپ تخنیکی جدید نیز با امکانات عصری ومتناسب با نیاز های یک مرکز تخنیکی علمی وحرفه ای مجهز میباشد وهمچنان کتابخانه وکمپیوتر لاب انستیتوت اتومیخانیکی نیز دارای امکانات عصری یک مرکز تحقیقی امروز ی است که همزمان ظرفیت 110 تن مطالعه کننده ومحقیق را دارا است.

به گفته مسولان هم اکنون در انستیتیوت اتومخانیکی کابل در حدود 2000 تن محصل مصروف آموزش های مسلکی فنی حرفه ای هستند.

آقای ننگ گفت «  هم اکنون 6000 تن محصیل در کمپلیکس انستیتوت تکنالوژی افغان مصروف آموزش هستند وبا آغار کار تعمیر جدید وقسمت های باقی مانده کمپلیکس انستیتیوت تکنالوژی  که توسط دولت چین اعمار خواهند درحدود 10000 تن جوان افغان به تحصیلات مسلکی فنی حرفه ای مصروف خواهند شد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *