بدهکاری سنگین دولت افغانستان ازبانکها وکشورهای خارجی

مسئولان وزارت مالیه گفته اند که دولت افغانستان تا اکنون بیش از یک میلیارد و دوصد میلیون دالر از شماری از نهادهای بین المللی بدهکار است.

به گزارش خبرگزاری خاوریمانه، نجیب الله منلی، مشاور مطبوعاتی وزارت مالیه گفته است که بیشتر این پول ها از “بانک جهانی”، “بانک توسعه‌ی آسیایی”، “بانک توسعه‌ی اسلامی”، “عربستان سعودی” و شماری از کشورها برای پروژه های زیربنایی قرض گرفته شده است.

به گفته‌ء او، اسناد این قرضه ها به صورت دراز مدت امضاء شده است، گفته می شود که افغانستان از روسیه، بلغاریا، ایران و کویت نیز بیش از هشت صد میلیون دالر دیگر بدهکار است.

آمارهای ارایه شده از سوی وزارت مالیه‌ نشان می دهد که از بانک جهانی بیش از ۴۱۶ میلیون دالر از بانک توسعه‌ی آسیایی بیش از۶۰۷ میلیون دالر از بانک توسعه‌ء اسلامی بیش از سی میلیون دالر از عربستان سعودی بیش از ۴۶ میلیون دالر از صندوق وجهی پول بیش از ۱۲۳ میلیون دالر و از سازمان کشورهای صادر کننده‌ی نفت نزدیک به دو میلیون دالر بدهکار است.

گفته می شود که بیشتر این بدهی ها در پروژه‌های جاده سازی، کشاورزی و ساخت بندهای برق هزینه شده است، پروژه هایی که گفته می شود در مورد آغاز کار آن نیز اظهارت ضد و نقیض وجود دارد.

وزارت مالیه گفته است که بیشتر این پروژه ها آغاز شده؛ اما نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که بیشتر این پروژه ها آغاز نشده است.

نجیب الله منلی افزوده است که همه‌ء این قرض ها بدون باز پرداخت است جز قرض بانک توسعه‌ی آسیایی که یک در صد تکتانه می گیرد.

شماری از ناظران گفته اند، تا اکنون مشخص نیست، پول هایی که از کشورها و نهادهای بین المللی قرض گرفته شده، در بخش های مورد نیاز به مصرف رسیده است یا خیر.

شماری از نمایندگان مجلس گفته اند که هشتاد درصد این بدهی ها در پروژه های زیر بنایی هنوز هزینه نشده است، آنها به این باوراند که بیشتر پول‌هایی که قرض گرفته شده مرجع مصرف آن مشخص نیست.

با این همه هنوز روسیه ده میلیارد دالر، آلمان ۱۱۰ میلیون دالر، امریکا ۱۰۸ میلیون دالر و عربستان سعودی بیست میلیون دالر پول های شان را در نشست پاریس و لندن به افغانستان بخشیدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *