ناهض حتر كيست و چرا كشته شد؟

۱۲ میزان ۱۳۹۵

ناهض حتر، نويسنده و خبرنگار اردنى، در يك خانواده مسيحى در شهر “الفحيص” نزديكى عمان به دنيا امد و از دانشكده علوم اجتماعى و فلسفه دانشگاه اردن مدرك فوق ليسانس “فلسفه تفكر سلفى معاصر” دريافت كرد.
طى سالهاى ١٩٧٧،١٩٧٩و١٩٩٦ چندين بار به زندان رفت و در سال ١٩٩٨ مورد ترور ناموفق قرارگرفت كه به چند عمل جراحى متوالى انجاميد. و سرانجام همان سال و به دليل مسائل امنيتى مجبور به مهاجرت از عمان به مقصد لبنان شد.

او نقش بزرگى در نقد اسلام سياسى، تفكر قوميتى و تجربه ماركسيستى كشور هاى عربى داشت و مهمترين مقاله هايش درباره ى چگونگى تشكيل جامعه اردن كنونى است.

حتی قبل از مرگ، خبرنگار روزنامه ى خبرى لبنان و مقاله هايش از سپتامبر ٢٠٠٨ در اردن ممنوع النشر شده بود.

اين خبرنگار كه به اتهام توهين به ذات الهى به دادگاه احضار شده بود، درمقابل دروازه هاى قصر العدل عمان ترور شد. تهمتى ناروا كه به هدف مخفى كردن دليل اصلى احضار او و سرانجام به قتل رساندنش به او زدند. چراكه براساس گفته هاى خود حتر مفهوم عكسى چاپ شده اى كه اساس تهمت انان بود، نگاه داعشى ها را به بهشت نشان ميداد و به هيچ وجه دين را خدشه دار نميكرد.

و داستان اينگونه جنايات در تاريخ اردن سردراز دارد و حكم اعدام غير شرعى اين خبرنگار تنها بدليل صراحت بيان و فكر ازادش بود و هيچگونه توجيه دينى پشت ان نيست.

اگر خوب دقت كنيم مي یابيم كه بيشترين كشورى كه از قتل اين نويسنده، كسي كه از كشور هاى عربى و در راس انها مسئله ى فلسطين حمايت ميكند، از خاموش كردن دفاع هاى دائمش از حزب الله و محور مقاومت در مقابل اسرائيل، افشاگريهايش درباره ى تلاش امريكا و غرب براى سقوط فرهنگ عربى، از توقف محكوم كردن جنگ تحميلى انان در سوريه، يمن، عراق و ليبى به هدف ايجاد دولت پست عثمانى مدرن و از خفه كردن صداى بلند دشمنى اش نسبت به تفكر تكفيرى ظالم سود مي برد، عربستان سعودى است. چرا كه او چندى پيش مقاله اى با عنوان “قتل عام” منتشر كرد و در ان جنايت هاى سعودى و قتل عام مسلمانان به دست انان را به تصوير كشيد.

و البته عربستان سعودى نيز طبق عادت سياست سركوب و قتل، به فرزندان داعشى خود دستور داد تا اين جنايت را در حق خبرنگاران و رسانه ها مرتكب شوند و دهان مسئولين اردنى را نيز بست به طوري كه حكومت اردن انتشار هرگونه خبر را درمورد ترور ناهض حتر ممنوع كرد.

ولى حقيقت خورشيدى است كه هيچگاه پشت ابر نمي ماند و باطل رفتنى است!

اردن،

ترور،

تکفیری،

ناهض حتر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.